Liga Verwaltung:   - Nicht eingeloggt -

Liga-Profil von: Lambdaan

Liga:
Lambdaan

Beschreibung:


Gründer:
lambda

Stats:
Liga-Teilnehmer: 9
Ø Uptime: 39d 17h 23m
Gesamtuptime 357d 12h 30m

Teilnehmer in dieser Liga

Benutzername Aktuelle Uptime Rekord Uptime Betriebssystem
lambda-cloud 129d 16h 40m 129d 16h 40m
lambda-powerstation 88d 15h 17m 88d 15h 17m Raspbian GNU/Linux 9 \n \l
lambda-scada 58d 3h 55m 58d 3h 55m Ubuntu 16.04.3 LTS \n \l
lambda 44d 18h 38m 63d 3h 17m Raspbian GNU/Linux 7 \n \l
lambda-testserver-2 25d 9h 47m 25d 9h 47m Debian GNU/Linux 8 \n \l
lambda-testserver-1 9d 0h 9m 9d 0h 9m Windows 7
lambda-web 0d 16h 42m 67d 3h 28m
lambda-s1k 0d 14h 28m 225d 11h 3m Ubuntu 14.04.5 LTS \n \l
lambda-voiceserver 0d 12h 49m 185d 23h 18m Ubuntu 14.04.5 LTS \n \l

Zurück zur Übersicht

klamm.de - Geld. News. Promotion!